Happy deal for Start-up and SME

Voucher Expires on : 30 - Apr - 2017
$500.00 5000.00 Save 90%

Time Left:
Buy

Only for 10 small and medium enterprises! Startup-er, let's use full-source from Iportal to develop your own technology platform. This will help you to check the cost of personnel investment, technology and save time.
The $5000 price is now $500 only on International Happy Day. Don't miss it. Register now!


Details

Cơ hội cho các SME và Start-up trong ngày Hạnh phúc thế giới 20-3 hôm nay

Chỉ dành cho 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ, Start-up sử dụng full source của Iportal phát triển sản phẩm của mình. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí đầu tư nhân sự, công nghệ, thời gian. 
Giá sản phẩm 5000 USD giờ chỉ còn 500 USD (giảm 90%) 
Giá trên bao gồm full source, không bao gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, server.
Xem chi tiết các tính năng tại www.iportal.mobi hoặc demo: bariavungtau.com user: iportaldemo@gmail.com , pass: demodemo
Chương trình do HAPPYBANK tài trợ
Vui lòng đăng ký trong form sau, chúng tôi sẽ liên hệ theo thứ tự 1-10
https://goo.gl/forms/0V9EqmyHmIgSmHNd2
Xem chi tiết và thanh toán tại http://happybook.co/de…/happy-deal-for-start-up-and-sme.html


The Fine Print

Only for 10 small and medium enterprises! Startup-er, let's use full-source from Iportal to develop your own technology platform. This will help you to check the cost of personnel investment, technology and save time.
The $5000 price is now $500 only on International Happy Day. Don't miss it. Register now!
(The price above is not included Technical Support and Server)
Find more details at: www.iportal.mobi, or check out our demo version at bariavungtau.com (user: iportaldemo@gmail.com, password: demodemo)
Fill in this form, we will contact you soon:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewK5swLlTEQgb_bS0tRHUGxDC6_nnIG-rOYNthq9BtnlQbhg/viewform?c=0&w=1


  • IPORTAL
    331 Nguyen Trong Tuyen, Phu Nhuan
    Ho Chi Minh, 70000 P: +84903883083
    M: +84903883083
    www.iportal.mobi/